Creative Commons License Deed

Kreditering 2.0 Generisk (CC BY 2.0)

Dette er en menneskel?sbar opsummering af (og ikke en erstatning for) licensen. Ansvarsfraskrivelse.

Du m? frit:

  • Tilpasse — remixe, omarbejde og bygge videre p? materialet
  • til alle form?l, ogs? kommercielle.
  • Licensgiveren kan ikke tilbagekalde frihederne, s? l?nge du f?lger licensvilk?rene.

Under f?lgende vilk?r:

  • Ingen yderligere begr?nsninger — Du m? ikke tilf?je juridiske vilk?r eller teknologiske tiltag som juridisk begr?nser andre i at g?re hvad licensen tillader.

Bem?rkninger:

  • Du beh?ver ikke efterleve licensen for elementer af materialet som er i public domain, eller hvor din anvendelse er tilladt som f?lge af en g?ldende undtagelse eller begr?nsning.
  • Der gives ingen garantier. Licensen giver dig m?ske ikke alle de tilladelser, der er n?dvendige for din ?nskede anvendelse. F.eks. kan andre rettigheder s?som offentligg?rende, privatlivs eller moralske rettigheder begr?nse m?den hvorp? du bruger materialet.

En ny version af denne licens st?r til r?dighed. Du skal bruge den i forbindelse med nye v?rker, og du kan bruge den til at genlicensere eksisterende v?rker. Ingen v?rker placeres imidlertid automatisk under den nye licens.