Creative Commons afnotaleyfisupplysingar

TilvísunH?fundar 2.0 Almennt (CC BY 2.0)

Tetta er samantekt á mannamáli (en kemur ekki í staeinn fyrir) lagalegan texta leyfisins. Fyrirvarar.

Tér er frjálst ae:

  • Aelaga — endurvinna, umbreyta, og byggja á efninu
  • í hvaea tilgangi sem er, jafnvel gegn gjaldi.
  • Leyfisveitandanum er óheimilt ae afturkalla tetta frelsi svo framarlega ae tú fylgir skilyreum leyfisins.

Samkv?mt eftirfarandi skilyreum:

  • Engar frekari takmarkanir — Tú mátt ekki setja inn lagaleg ákv?ei eea t?knilegar úrlausnir sem g?tu hindrae aera á lagalega vísu vie ae gera eitthvae tae sem notkunarleyfie heimilar.

Athugasemdir:

  • Tú tarft ekki ae uppfylla ákv?ei notkunarleyfisins fyrir tá hluta efnisins sem séu í almannaeigu (public domain) eea tar sem notkun tín sé leyfe samkv?mt undantágum eea takm?rkunum.
  • Engin ábyrge fylgir. Notkunarleyfie g?ti ekki gefie tér allar nauesynlegar heimildir fyrir tá notkun sem tú hafeir í huga. Til d?mis, ?nnur réttarákv?ei sem varea birtingu, friehelgi, eea s?mdarrétt g?tu takmarkae hvernig tú getur notae efnie.

Ny útgáfa tessa afnotaleyfis er í boei. Tú ?ttir ae nota hana fyrir ny verk og hugleiea ae breyta afnotaleyfum eldri verka til nyrrar útgáfu. Ekkert verk er sjálfkrafa f?rt undir nytt afnotaleyfi.