Textul Licen?ei Creative Commons

Atribuire 2.0 Generic? (CC BY 2.0)

Acesta e un rezumat pe ?n?elesul tuturor (?i nu un substitut) al licen?ei. Exonerare de r?spundere.

Po?i s?:

  • Adaptezi — remixezi, transformi, ?i construie?ti pe baza operei
  • cu orice scop, chiar ?i comercial
  • Licen?iatorul nu poate revoca aceste drepturi atat timp cat respecta?i termenii licen?ei.

Sub urm?torii termeni:

  • AtribuireTrebuie s? acorzi creditul potrivit, s? faci un link spre licen?? ?i s? indici dac? s-au f?cut modific?ri. Po?i face aceste lucruri ?n orice manier? rezonabil?, dar nu ?n vreun mod care s? sugereze c? licen?iatorul te sprijin? pe tine sau modul t?u de folosire a operei.

  • F?r? restric?ii suplimentare — Nu po?i impune termeni juridici sau m?suri tehnologice t care restric?ioneaz? din punct de vedere legal ac?iunile altor utilizatori care sunt permise de c?tre licen??.

Notific?ri:

  • Nu trebuie s? te supui licen?ei pentru elementele materialului aflate ?n domeniul public sau dac? folosirea adoptat? de tine este permis? printr-o excep?ie sau limitare aplicabile.
  • Nu sunt oferite garan?ii. Licen?a este posibil s? nu-?i dea toate permisiunile necesare folosirii inten?ionate de tine. De exemplu, alte drepturi precum publicitatea, via?a privat? sau drepturile morale ar putea limita modul ?n care folose?ti materialul.

O versiune nou? a acestei licen?e este disponibil?. Ar trebui s? o folose?ti pentru noile opere ?i ai putea s?-?i relicen?iezi opere existente prin ea. Totu?i, nicio oper? nu este ?n mod automat licen?iat? prin noua versiune a licen?ei.