Povzetek Creative Commons license (License Deed)

Priznanje avtorstva 2.0 Generi?na (CC BY 2.0)

To je v razumljivej?i obliki napisan povzetek licence (in ne zamenjava zanjo). Izjava o omejitvi odgovornosti.

Dovoljeno vam je:

  • Predelovanje — remixanje, urejanje, predelava in vklju?evanje vsebine v lastna dela
  • v vse namene, tudi komercialne.
  • Dajalec licence vam ne more odre?i teh pravic, dokler upo?tevate pogoje licence.

Pod slede?imi pogoji:

  • Brez dodatnih omejitev — Ne smete uporabiti pravnih dolo?il ali tehni?nih ukrepov, ki bi pravno omejili ali onemogo?ilo druge, da bi storili karkoli, kar licenca dovoli.

Opombe:

Na voljo je nova razli?ica te licence. Uporabljajte jo za objavo novih del, premislite pa lahko tudi o prelicenciranju obstoje?ih del z novo razli?ico. Za nobeno delo pa nova licenca ne za?ne veljati samodejno.